Monitoring firmy lub prywatnej posesji naruszeniem dóbr osobistych?

Założenie monitoringu w miejscu publicznym bez uzyskania uprzedniej zgody osób bezpośrednio zainteresowanych może wiązać się z wytoczeniem przez nagrywane osoby powództwa o naruszenie dóbr osobistych, a nawet o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Taka sytuacja miała miejsce w sprawie małżeństwa, które założyło trzy kamery monitoringu wizyjnego na częściach wspólnych budynku mieszkalnego  z uwagi na zdarzające się na pobliskiej działce kradzieże. Montaż monitoringu nie został skonsultowany z pozostałymi sąsiadami mimo, iż kamery swoim zasięgiem obejmowały również nieruchomości dwóch mieszkających w pobliżu par.

Jedna ze wskazanych par wytoczyła powództwo przeciwko małżeństwu w tej sprawie w związku z faktem, iż ich wizerunek mógł być nagrywany i utrwalany poprzez zamontowane kamery. Sąd Rejonowy po rozpoznaniu niniejszej sprawy w wydanym wyroku (który został utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy) nakazał przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez usunięcie kamer i zobowiązanie do niemontowania ich w przyszłości.

W toku następnego postępowania karnego w sprawie znieważenia jednego z sąsiadów okazało się, że obie kamery były wyposażone w mikrofony. W związku z powyższym, obie pary wytoczyły przeciwko nagrywającemu ich małżeństwu powództwo o zadośćuczynienie oraz ochronę dóbr osobistych, wskazując na naruszenie dóbr osobistych w postaci prywatności, intymności, nietykalności mieszkania oraz wizerunku i głosu.

Sąd Rejonowy, rozstrzygając niniejszą sprawę zasądził od pozwanych solidarnie po 3 tys. złotych na rzecz każdego z powodów i po 7 tys. złotych na rzecz każdej z powódek jednak Sąd Okręgowy zmienił przedmiotowy wyrok, godząc się na naruszenie dóbr osobistych jednocześnie jednak uznając, iż nie można z tym wiązać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

PRO postanowił skierować do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną wskazując m.in. iż przepisy o monitoringu nie zezwalają na nagrywanie dźwięku towarzyszącego zdarzeniom oraz że takie uprawnienia przysługują wyłącznie służbom porządkowym i specjalnym, co przesądza o bezprawności takich działań i wynikające z przedmiotowej okoliczności naruszenia art. 23 oraz 24 Kodeksu cywilnego.

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem monitoringu na swojej prywatnej posesji – SKONTAKTUJ się z nami – nasi prawnicy pomogą Ci określić ryzyka z tym związane i podjąć decyzję. Jeśli natomiast Twoje dane osobowe (np. wizerunek, imię, nazwisko, adres e-mail, inne) są bezprawnie wykorzystywane przez osoby trzecie, zastanów się nad skierowaniem wezwania do zaprzestania naruszeń w tym zakresie.

r. pr. Jerzy Krypel, apl. radc. Natalia Budryk