usługa

Analiza możliwości niewykonania umowy z powodu siły wyższej

Cena brutto:

399,00 

Czas realizacji:

do 3 dni

Kancelaria przeanalizuje umowę pod kątem możliwości jej niewykonania z powodu zaistnienia siły wyższej w postaci epidemii wirusa COVID-19 (koronawirus).

Usługa obejmuje analizę postanowień umowy oraz informacji przekazanych przez klienta na temat okoliczności faktycznych jej wykonania. Na tej podstawie, otrzymacie od kancelarii analizę Waszej sytuacji prawnej – informacje, czy istnieją podstawy do rozwiązania umowy lub jej niewykonania z powodu siły wyższej, niezależnej od żadnej ze stron umowy.

Dowiecie się, czy na podstawie przesłanej umowy mogą być naliczane kary umowne z powodu jej niewykonania lub nienależytego wykonania lub tez dochodzone odszkodowanie z tego powodu na zasadach ogólnych.

Kancelaria przedstawi sugerowane działania w zależności od tego, czy chcecie, by druga strona wykonała swoje zobowiązanie, czy tez chcecie sami uniknąć wykonania zobowiązania z powodu siły wyższej.

Zrezygnuj

Kwestionariusz

Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania, abyśmy mogli zrealizować usługę. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Maksymalny rozmiar pliku: 64 MB

np. „byłem zobowiązany do dostarczenia towaru, ale producent nie dostarczył towaru z chin z uwagi na zamknięcie granic polskich. Z tego powodu nie mogłem wykonać umowy dostawy.”

Wszelkie informacje, potwierdzające związek między siłą wyższą, a brakiem możliwości wykonania umowy będą przydatne. Jeśli chcesz wykazać, że druga strona powinna wykonać umowę, a tego nie robi – wskaż dlaczego Twoim zdaniem wykonanie umowy było możliwe.

dostawa do 3 dni
po zaksięgowaniu płatności

Szybka płatność

Opis

Kancelaria przeanalizuje umowę pod kątem możliwości jej niewykonania z powodu zaistnienia siły wyższej w postaci epidemii wirusa COVID-19 (koronawirus).

Usługa obejmuje analizę postanowień umowy oraz informacji przekazanych przez klienta na temat okoliczności faktycznych jej wykonania. Na tej podstawie, otrzymacie od kancelarii analizę Waszej sytuacji prawnej – informacje, czy istnieją podstawy do rozwiązania umowy lub jej niewykonania z powodu siły wyższej, niezależnej od żadnej ze stron umowy.

Dowiecie się, czy na podstawie przesłanej umowy mogą być naliczane kary umowne z powodu jej niewykonania lub nienależytego wykonania lub tez dochodzone odszkodowanie z tego powodu na zasadach ogólnych.

Kancelaria przedstawi sugerowane działania w zależności od tego, czy chcecie, by druga strona wykonała swoje zobowiązanie, czy tez chcecie sami uniknąć wykonania zobowiązania z powodu siły wyższej.