usługa

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia pracowników

Cena brutto:

319,00 

Czas realizacji:

do 4 dni

Dofinansowanie przysługuje mikroprzedsiębiorcom (zatrudniającym 1-9 pracowników) oraz MŚP (od 10-249 pracowników) do części kosztów wynagrodzeń pracowników (w tym także zleceniobiorców) oraz należnych od ich pensji składek na ubezpieczenia społeczne.

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIĆ?

  • Wykazać spadek obrotów o co najmniej 30% (dofinansowanie do  wynagrodzeń  pracowników wynosi od 50% – 90%).

Kancelaria dokona właściwych wyliczeń i złoży na tej podstawie wniosek o dofinansowanie do kosztów pracowników. Jeśli chcesz wnioskować o dofinansowania przez okres powyżej 1 miesiąca, pamiętaj, że Urząd skontaktuje się z Tobą w celu uzupełnienia wniosku – czy nie zmieniły się warunki zatrudnienia w firmie.

Wypełnij i wyślij do nas PEŁNOMOCNICTWO, następnie kliknij w „dodaj do koszyka”, nasi prawnicy zajmą się za Ciebie całą resztą.

Pamiętaj, że przez okres dofinansowania, musisz utrzymać zatrudnienie pracowników, na których dofinansowanie zostało udzielone. Dofinansowanie przyznawane jest na okres od 1-3 miesięcy.

Zrezygnuj

Kwestionariusz

Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania, abyśmy mogli zrealizować usługę. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Pełnomocnictwo możesz pobrać ze strony produktu.
Nie zapomnij uzupełnić swoich danych i daty.

Maksymalny rozmiar pliku: 64 MB

np. obroty z lutego oraz marca 2020 – oraz dla porównania obroty za luty oraz marzec 2019 r.
UWAGA! musi chodzić o 2 następujące po sobie miesiące – np. luty i marzec.
Spadek może być liczony od połowy miesiąca, więc można wskazań np. 15 lutego – 15 kwietnia

wskaż imię, nazwisko, PESEL, wynagrodzenie brutto oraz wykształcenie

wskaż imię, nazwisko, PESEL, wynagrodzenie brutto oraz wykształcenie, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanej przez pracownika + składka na ubezpieczenie społeczne odprowadzana przez pracodawcę, informacja czy osoba jest objęta zwolnieniem ze składek ZUS

oznacza to brak możliwości płatności należnych zobowiązań

lub też składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

złożenie takiego oświadczenia jest niezbędne do otrzymania dofinansowania na pracowników

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – zaznacz NIE DOTYCZY

dostawa do 4 dni
po zaksięgowaniu płatności

Szybka płatność

Opis

Dofinansowanie przysługuje mikroprzedsiębiorcom (zatrudniającym 1-9 pracowników) oraz MŚP (od 10-249 pracowników) do części kosztów wynagrodzeń pracowników (w tym także zleceniobiorców) oraz należnych od ich pensji składek na ubezpieczenia społeczne.

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIĆ?

  • Wykazać spadek obrotów o co najmniej 30% (dofinansowanie do  wynagrodzeń  pracowników wynosi od 50% – 90%).

Kancelaria dokona właściwych wyliczeń i złoży na tej podstawie wniosek o dofinansowanie do kosztów pracowników. Jeśli chcesz wnioskować o dofinansowania przez okres powyżej 1 miesiąca, pamiętaj, że Urząd skontaktuje się z Tobą w celu uzupełnienia wniosku – czy nie zmieniły się warunki zatrudnienia w firmie.

Wypełnij i wyślij do nas PEŁNOMOCNICTWO, następnie kliknij w „dodaj do koszyka”, nasi prawnicy zajmą się za Ciebie całą resztą.

Pamiętaj, że przez okres dofinansowania, musisz utrzymać zatrudnienie pracowników, na których dofinansowanie zostało udzielone. Dofinansowanie przyznawane jest na okres od 1-3 miesięcy.