usługa

PFR – Pożyczka ze środków Unii Europejskiej

Cena brutto:

750,00 

Czas realizacji:

do 5 dni

Wnioskując o finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju przedsiębiorcy są zobowiązani składać oświadczenia w przedmiocie wyliczeń finansowych, które składają pod rygorem odpowiedzialności karnej.(nawet do 5 lat pozbawienia wolności)

Kancelaria wykona:

1.niezbędne wyliczenia finansowe, w celu wnioskowania o jak najbardziej dopasowaną do potrzeb przedsiębiorcy pomoc na podstawie przekazanych danych finansowych oraz danych o zatrudnionych pracownikach,

2. przedstawi klientowi wyliczenia, które umożliwią mu wnioskowanie o najwyższą możliwą pomoc bez podejmowania niepotrzebnego ryzyka (odpowiedzialność za składanie fałszywych oświadczeń finansowych).

3. przekaże instrukcję działania, na podstawie której przedsiębiorca zmaksymalizuje swoje szanse na uzyskanie najwyższego dofinansowania.

O pożyczkę może wnioskować:

  1. mikroprzedsiębiorca (zatrudniający od 1-9 pracowników) – wsparcie od 12 – 324 tys. zł.
  2. mały i średni przedsiębiorca (zatrudniający od 10-249 pracowników) – wsparcie do 3,5 mln zł.

POŻYCZKA BĘDZIE MOGŁA ZOSTAĆ UMORZONA DO 75%.

Żeby ubiegać się o dofinansowanie musisz:

  1. Zatrudniać przynajmniej 1 osobę na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2019 r. (pracownik musi być zgłoszony do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, nie może być na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym i zatrudniony w celu przygotowania zawodowego). Reszta pracowników może być na umowach zlecenie.
  2. Odnotować spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie minimum 25%. Wyliczenie dokonywane jest względem miesiąca poprzedniego lub miesiąca odpowiadającego w poprzednim roku (porównujemy np. marzec 2020 r. do lutego 2020 r. lub marzec 2020 r. do marca 2019 r.).

Więcej informacji na temat warunków przyznania i umorzenia pożyczki, znajdziesz w naszym artykule TUTAJ.

Przygotuj dane finansowe firmy za rok 2020 oraz 2019 i przekaż je nam, klikając „DODAJ DO KOSZYKA” i załączając plik z danymi finansowymi. Następnie odpowiedz na kilka krótkich pytań, nasi prawnicy zajmą się niezbędnymi wyliczeniami finansowymi i przygotowaniem planu działania dla Twojej firmy.

♦ UWAGA! Cena usługi zależy od ilości zatrudnionych pracowników i wynosi 750 zł dla mikrofirm (1-9 pracowników) oraz 1.250 zł dla firm zatrudniających powyżej 10 pracowników. Pomoc uzyskana od Unii Europejskiej może wynosić w zależności od powyższego od 12.000 zł do 3,5 mln zł.

Zrezygnuj

Kwestionariusz

Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania, abyśmy mogli zrealizować usługę. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Musisz zatrudniać przynajmniej 1 osobę na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2019 r. (może być 1/2 lub 1/3 etatu). Reszta pracowników może być zatrudniona na umowy zlecenia, ale koniecznie zgłoszona do ubezpieczenia społecznego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek (kody ubezpieczenia: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211).

Niezbędne są dane umożliwiające sprawdzenie jaki przychód spółka osiągała w miesiącach styczeń – kwiecień 2019 r. oraz styczeń – kwiecień 2020 r. (z dokładnym podziałem na miesiące).

Maksymalny rozmiar pliku: 64 MB

Jeśli nie posiadasz takiego dokumentu, opisz w komentarzu do kancelarii (poniżej) ilu pracowników i na jakiej podstawie jest zatrudnionych.
np.:
5 pracowników na umowę o pracę (1/2 etatu),
2 pracowników na umowę o pracę (pełny etat),
1 pracownik na umowę zlecenie.
Upewnij się, że wszyscy pracownicy (również na zleceniu) są zgłoszeni do ZUS.

Maksymalny rozmiar pliku: 64 MB

płatność ratalna lub odroczenie podatków i składek ZUS nie jest uznawane za zaległość

dostawa do 5 dni
po zaksięgowaniu płatności

Szybka płatność

Opis

Wnioskując o finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju przedsiębiorcy są zobowiązani składać oświadczenia w przedmiocie wyliczeń finansowych, które składają pod rygorem odpowiedzialności karnej.(nawet do 5 lat pozbawienia wolności)

Kancelaria wykona:

1.niezbędne wyliczenia finansowe, w celu wnioskowania o jak najbardziej dopasowaną do potrzeb przedsiębiorcy pomoc na podstawie przekazanych danych finansowych oraz danych o zatrudnionych pracownikach,

2. przedstawi klientowi wyliczenia, które umożliwią mu wnioskowanie o najwyższą możliwą pomoc bez podejmowania niepotrzebnego ryzyka (odpowiedzialność za składanie fałszywych oświadczeń finansowych).

3. przekaże instrukcję działania, na podstawie której przedsiębiorca zmaksymalizuje swoje szanse na uzyskanie najwyższego dofinansowania.

O pożyczkę może wnioskować:

  1. mikroprzedsiębiorca (zatrudniający od 1-9 pracowników) – wsparcie od 12 – 324 tys. zł.
  2. mały i średni przedsiębiorca (zatrudniający od 10-249 pracowników) – wsparcie do 3,5 mln zł.

POŻYCZKA BĘDZIE MOGŁA ZOSTAĆ UMORZONA DO 75%.

Żeby ubiegać się o dofinansowanie musisz:

  1. Zatrudniać przynajmniej 1 osobę na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2019 r. (pracownik musi być zgłoszony do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, nie może być na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym i zatrudniony w celu przygotowania zawodowego). Reszta pracowników może być na umowach zlecenie.
  2. Odnotować spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie minimum 25%. Wyliczenie dokonywane jest względem miesiąca poprzedniego lub miesiąca odpowiadającego w poprzednim roku (porównujemy np. marzec 2020 r. do lutego 2020 r. lub marzec 2020 r. do marca 2019 r.).

Więcej informacji na temat warunków przyznania i umorzenia pożyczki, znajdziesz w naszym artykule TUTAJ.

Przygotuj dane finansowe firmy za rok 2020 oraz 2019 i przekaż je nam, klikając „DODAJ DO KOSZYKA” i załączając plik z danymi finansowymi. Następnie odpowiedz na kilka krótkich pytań, nasi prawnicy zajmą się niezbędnymi wyliczeniami finansowymi i przygotowaniem planu działania dla Twojej firmy.

♦ UWAGA! Cena usługi zależy od ilości zatrudnionych pracowników i wynosi 750 zł dla mikrofirm (1-9 pracowników) oraz 1.250 zł dla firm zatrudniających powyżej 10 pracowników. Pomoc uzyskana od Unii Europejskiej może wynosić w zależności od powyższego od 12.000 zł do 3,5 mln zł.