Tag: nieruchomości

6 lutego 2020

Informacja dotycząca zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

I. Przedmiot informacji W dniu 09 maja 2019 r. Senat uchwalił bez poprawek nowelizację ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 t.j. wraz późn. zm, dalej: „u.k.u.r.”). Celem nowelizacji u.k.u.r. jest zmniejszenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji ustawa nowelizująca czeka na podpis Prezydenta, wobec czego z […]

Przeczytaj